Sekretesspolicy

Företaget Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k. med säte i Poczesna, Zawodzie, ul. Jałowcowa 12 (42-262 Poczesna, Zawodzie)

Inskrivet i företagsregistret fört av Częstochowa tingsrätt, 16:e näringslivsavdelningen för nationella domstolsregistret, med följande nummer i nationella domstolsregistret: 0000629517, skatteregistreringsnummer: 5731011937, VAT EU: PL5731011937, nummer i den centrala förteckningen över ekonomisk verksamhet: 150058196, kontonummer: 24 1600 1097 0002 3405 5304 8001 samlar in och använder dina uppgifter endast för internt bruk, exempelvis i samband med beställningar, marknadsföringsrelaterad kommunikation och informationsspridning bland användare och kunder.

Vi är väldigt måna om att skydda våra kunders personuppgifter. Vi vidtar olika administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att förhindra att de personuppgifter vi hanterar obehörigen offentliggörs, används, ändras eller förstörs. Vi gör vårt bästa för att utarbeta lämpliga skyddskontrollrutiner och på så sätt skydda de personuppgifter vi hanterar och förebygga alla möjliga risker.

Personuppgifter som finns i våra formulär lagras och behandlas i enlighet med polsk lag. Personuppgifter samlas i en separat databas som befinner sig i en avskild säkerhetszon på vår server. Insamlade uppgifter administreras av Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k. I enlighet med lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997, (författningssamling nr 133 av den 29 augusti 1997) ges alla våra användare möjlighet att ha insyn i och rätta sina uppgifter. Om användaren så önskar kan dessa uppgifter när som helst tas bort.

Vi lämnar inte ut, säljer eller hyr ut insamlade personuppgifter till andra personer eller institutioner såvida det inte sker på begäran av domstol, åklagarmyndighet, polis eller annan behörig myndighet.

Vi använder cookies för att mäta användartrafiken. Vi kan även använda dem i syfte att övervaka användartrafiken mellan företagets olika webbplatser.  Avstängning av cookies i webbläsaren påverkar inte upplevelsen av våra webbplatser.

Vi förbehåller oss rätten att införa ändringar i sekretesspolicyn. Eventuella ändringar påverkar dock inte grundregeln: vi säljer och offentliggör inte användarnas person- eller adressuppgifter till tredje parter.

 

Cookies policy

 1. Webbplatsen samlar inte in automatiskt några uppgifter förutom dem som finns i cookie-filer.
 2. Med cookies (s.k. ”kakor”) avses it-data, i synnerhet små textfiler, som lagras på webbplatsanvändarens slutenhet och är avsedda för att besöka våra webbplatser. En cookie brukar innehålla namnet på webbplatsen den kommer ifrån, lagringstid på slutenheten och ett unikt nummer.
 3. Det är webbplatsens operatör, Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o Sp.k. med säte i Poczesna, Zawodzie, ul. Jałowcowa 12 (42-262 Poczesna, Zawodzie), som placerar cookies på webbplatsanvändarens slutenhet och har tillgång till dem.
 4. Cookies används i följande syften:
  a) anpassa webbplatsens innehåll till användarens preferenser och optimera användningen av webbplatsen. Med hjälp av dessa filer kan man identifiera webbplatsanvändarens enhet och anpassa visningen av webbsidan till hans eller hennes individuella behov;
  b) föra statistik för att bättre förstå hur webbplatsanvändare använder webbplatsen och på så sätt förbättra dess struktur och innehåll;
  c) spara webbplatsanvändarens uppgifter (efter inloggning) under en session så att man slipper ange sitt användarnamn och lösenord varje gång man besöker en ny sida;
 5. På webbplatsen används två olika typer av cookies: „sessionsvisa” (sessionscookies) och „permanenta” (persistent cookies). Sessionscookies är temporära filer som lagras på användarens slutenhet tills han eller hon loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). Permanenta cookies lagras på användarens slutenhet under den tidsperiod som framgår av cookie-filens parametrar eller tills de tas bort av användaren.
 6. På webbplatsen används följande två typer av cookies:
  a) väsentliga cookies som möjliggör användning av webbplatsens tjänster, t.ex. autentiseringscookies som används i samband med webbplatsens tjänster som kräver autentisering;
  b) cookies som används för säkerhetsändamål, t.ex. för att upptäcka autentiseringsmissbruk på webbplatsen;
  c) prestandacookies som samlar in information om hur webbplatsen används;
  d) funktionscookies som används för att ”komma ihåg” användarens inställningar och skräddarsy hans eller hennes gränssnitt, t.ex. när det gäller språk och region, textstorlek, webbplatsens utseende m.m.;
  e) reklamcookies som levererar reklam som är mer relevant för användarens intressen.
 7. Många programvaror som används för webbläsning (webbläsare) är förinställda att tillåta lagring av cookies på användarens slutenhet. Webbplatsens användare kan när som helst ändra cookies inställningar. Det finns möjlighet att ändra inställningar så att automatisk användning av cookies i webbläsarinställningar blockeras eller så att man meddelas varje gång cookies sparas på webbplatsanvändarens enhet. Mer information om hur cookies används kan man hitta i programvarans (webbläsarens) inställningar.
 8. Webbplatsens operatör informerar att begränsad användning av Cookies kan påverka användarupplevelsen på webbsidan.
 9. Cookies som placeras på webbplatsanvändarens slutenhet kan även användas av annonsörer och andra aktörer som samarbetar med webbplatsens operatör.
 10. Mer information om cookies finns i webbläsarens meny.