Čistírna odlitků

Odlitky jsou po vychladnutí čištěny tryskáním s využitím následujících strojů:

  • závěsný tryskací stroj CH 15 x 20 / 3W2C/MS/1,5T
  • pásový tryskací stroj B12 x 16S/2W2C/SK/MS
  • pásový rotační tryskací stroj typu OWT 400 (vsázka 400 kg)

Všechny stroje na vytloukání forem a čištění litinových odlitků jsou zbavovány prachu pomocí vysoce výkonných pulzních filtrů.