Kontrola kvality

Sekce kontroly kvality je klíčovou organizační jednotkou celého slévárenského procesu.
Tato sekce provádí procedury, které ověřují shodu dílu s požadavky technického výkresu, díky čemuž zákazník dostane plnohodnotný produkt. Ověřovány jsou zejména rozměry odlitku. Díly jsou analyzovány také z hlediska odhalení zmetků, vnitřních a vnějších vad.

Sekce kontroly kvality spolupracuje při procesu zavádění nových výrobků do výroby, přičemž detailně kontroluje a hodnotí parametry zkušebních odlitků. Aktivně se účastní také procesu vyřizování případných reklamací.

Po kontrole jednotlivých smluvní partner obdrží technické schválení, které je zárukou kvality (shody s normami uvedenými v projektu).

Snažíme se, aby proces kontroly kvality byl realizován poctivě a správně, aby bylo možné splnit očekávání zákazníka, jak z hlediska kvality produktu, tak i termínu realizace zakázky.

Jsme držiteli certifikátu jakosti podle normy PN-EN ISO 9001:2009 a certifikátu systému ochrany životního prostředí podle normy PN-EN ISO 14001:2005. Uvedené certifikáty nám byly uděleny v letech 2005 a 2008. Od té doby jsou každoročně obnovovány

Definitivně je kvalita našich výrobků potvrzena vydanými potvrzeními o kontrolách podle polských a evropských norem.