Schválení a certifikáty

Kvalita je jednou ze základních hodnot, kterými se řídí naše firma. Snažíme se, aby výrobní procesy probíhaly na moderních strojích, obsluhovaných kvalifikovanými zaměstnanci. Velkou důležitost přikládáme dodržování výrobních postupů, díky čemuž výroba probíhá správně a bezpečně.
Uvědomujeme si, že naše produkty tvoří komponenty většího celku a že kvalita jejich provedení má vliv na funkčnost celého stroje. Proto věnujeme pozornost těm nejmenším detailům, aby realizovaná zakázka byla maximálně shodná s požadavky technického výkresu.
Jako důkaz můžeme předložit získané certifikáty potvrzující zavede systémy kontroly jakosti podle normy PN-EN ISO 9001:2009 a systémy ochrany životního prostředí podle normy PN-EN ISO 14001:2005. Uvedené certifikáty nám byly uděleny v letech 2005 a 2008. Od té doby jsou každoročně obnovovány.
Kromě toho je kvalita našich výrobků potvrzena vydanými potvrzeními o kontrolách podle polských a evropských norem.
Jako potvrzení shody vyrobeného produktu s požadavky stanovenými v projektu a na technickém výkrese jsou na žádost zákazníka vyhotoveny dokumentace podle VDA nebo PPAP.

EPSON scanner image EPSON scanner image EPSON scanner image