Politika kvality a ochrany životního prostředí

Politika Integrovaného systému řízení

Slévárna litiny Simiński–Ordon Sp. z o.o. Sp.k. sériově vyrábí odlitky z šedé a tvárné litiny.

 „Prvořadým úkolem Slévárny litiny Simiński–Ordon Sp.z o.o. Sp.k. j je dosáhnout plného úspěchu při plnění požadavků a očekávání zákazníků, pokud přijde o včasnost kvalitu a odbornost realizovaných objednávek, se zohledněním vlivů výroby na životní prostředí”.

Proto se zavazujeme:

  • v plném rozsahu pochopit a splnit požadavky a očekávání zákazníků požadavky právních a jiných norem,
  • budovat dlouhodobé trvalé a partnerské vztahy s našimi zákazníky,
  • neustále prohlubovat vědomosti a zvyšovat kompetence našich zaměstnanců odpovědných za kvalitu vyráběných odlitků a za vliv slévárny na životní prostředí,
  • aktivně sbírat připomínky, stížnosti a reklamace zákazníků, monitorovat jejich spokojenost s nabízenými výrobky a službami,
  • zapojit všechny zaměstnance do implementace, udržování a zdokonalování Integrovaného systému řízení a také do zdokonalování kvality vyráběných odlitků a používaných procesů,
  • omezovat vliv slévárny na životní prostředí, který je spojen s emisemi znečišťujících látek z výroby do atmosféry,
  • snížit množství vytvářených výrobních odpadů, odevzdávaných na skládku odpadů,
  • využívat výhradně služby osvědčených a kvalifikovaných dodavatelů výrobků a služeb,
  •  provádět pravidelné prohlídky a audity a přijímat opravná a preventivní opatření,
  • zavést a neustále zdokonalovat účinnost Integrovaného systému řízení podle požadavků normy PN-EN ISO 9001:2001 a PN-EN ISO 14001:2005.

Majitelé Slévárny litiny Simiński–Ordon Sp. z o.o. Sp.k. Vás mohou ujistit, že zavedená politika Integrovaného systému řízení je hlavním a stálým prvkem všech činností, které firma vykonává.

Tato politika Integrovaného systému řízení je publikována a uskutečňována všemi organizačními složkami firmy a je dostupná pro všechny zainteresované strany.

Zawodzie, dne 28. 7. 2008

Majitel: Bernard Simiński                      Majitel: Edyta Ordon