Polityka jakości i ochrony środowiska

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon sp. j. produkuje seryjnie odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego.

 „Naczelnym zadaniem Odlewni Żeliwa Simiński-Ordon sp. j. jest osiągnięcie pełnego sukcesu w spełnianiu wymagań i oczekiwań Klientów w zakresie terminowości, jakości i fachowości realizowanych zamówień przy uwzględnieniu swoich wpływów na środowisko naturalne”.

W tym celu zobowiązujemy się do:

  • pełnego zrozumienia i spełniania wymagań oraz oczekiwań Klientów, a także wymagań prawnych i innych;
  • budowania trwałych, długoterminowych i partnerskich relacji z Klientami;
  • stałego podnoszenia świadomości i kompetencji naszych pracowników odpowiedzialnych za jakość produkowanych odlewów, jak również wpływu Odlewni na środowisko;
  • aktywnego zbierania uwag, skarg i reklamacji Klientów oraz pomiaru stopnia ich zadowolenia z oferowanych wyrobów i usług;
  • zaangażowania wszystkich pracowników we wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz doskonalenie jakości wytwarzanych odlewów i stosowanych procesów;
  • ograniczania wpływu środowiskowego Odlewni związanego z jej działalnością w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
  • zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych przekazywanych na składowisko odpadów;
  • korzystania wyłącznie z dostaw sprawdzonych i kwalifikowanych dostawców wyrobów i usług;
  • przeprowadzania okresowych przeglądów i audytów oraz wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych;
  • wdrożenia i stałego doskonalenia skuteczności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015

Właściciele Odlewni Żeliwa Simiński-Ordon sp. j. zapewniają, iż przyjęta polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest głównym oraz stałym elementem działania firmy.

Niniejsza polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest opublikowana i realizowana przez wszystkie jednostki organizacyjne firmy oraz dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Zawodzie, dnia 28.07.2008r.

Właściciel: Bernard Simiński                      Właściciel: Edyta Ordon