Inne

Odlewy inne:

 • obciążniki do sztang i hantli o wadze od 0,5 do 25 kg
 • hantle (kości) o wadze od 1 do 5 kg
 • płytki do atlasów
 • garnki / kociołki żeliwne
 • i inne

Odlewy produkowane są z żeliwa szarego w gatunku:

 • EN-GJL – 150
 • EN-GJL – 200
 • EN-GJL – 250
 • EN-GJL – 300
 • EN-GJL – HB155
 • EN-GJL – HB175
 • EN-GJL – HB195
 • EN-GJL – HB215
 • EN-GJL – HB235

 

Wskazany zakres produktów nie wyczerpuje możliwości technologicznych Odlewni Żeliwa Simiński-Ordon. Zachęcamy do nadsyłania zapytań ofertowych z załączonym opisem i rysunkiem technicznym. Każde zapytanie zostanie zweryfikowane pod kątem możliwości technologicznych i uzyska informację zwrotną w najkrótszym możliwym czasie. Prosimy o kierowanie maili na adres: zapytania@odlewy.com