Przerób mas

Dobra jakościowo masa formierska jest niezbędna do wykonania odpowiedniej formy detalu. W tym celu konieczne jest współpraca zespołu urządzeń, które sporządzają masę, transportują ją do miejsca wykonania odlewu.
Wybita masa zwrotna zostaje na nowo przetworzona i ponownie wykorzystana do dalszej produkcji. Wszystkie urządzenia w stacji przerobu mas w Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon należą do NDT (Najlepszych Dostępnych Technik). W Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon cały powyższy proces został całkowicie zautomatyzowany, co pozytywnie wpływa na usprawnienie produkcji i obniża ryzyko powstania wad odlewniczych.  Na każdym etapie obiegu, jakość masy jest systematycznie kontrolowana. Nadzór rozpoczyna się już po oddzieleniu masy od odlewu, tj. zaraz po wybiciu formy. Mieszanie odbywa się w mieszarkach turbinowych, która należy do najnowocześniejszych urządzeń tego rodzaju. Jej atutem jest proces dynamicznego mieszania, charakteryzujący się efektywnością i ekonomiką działania.Wszystkie składniki dozowane do mieszarki są odważane na precyzyjnych wagach elektronicznych. System mierzy również temperaturę i wilgotność masy. Na podstawie wskazanych parametrów oblicza i dodaje odpowiednią ilość wody.

 

Dzięki nowoczesnej technologii, jak również skrupulatnej pracy załogi, powyższy proces umożliwia utrzymanie stabilnych i wysokich parametrów masy formierskiej.

Stacja przerobu mas wyposażona jest m.in. w następujące urządzenia:

  • mieszarki turbinowe o pojemności:
    • 3 000 kg
    • 2 000kg
  • system regulacji wilgotności
  • system chłodzenia masy SAVELLI z chłodziarką SK 120