Bearbetning av formmassa

För att få till rätt form på en detalj  är formmassan av god kvalitet nödvändig. Därför är det  viktigt med ett samverkande system av anordningar som framställer massan och transporterar den till avsedd gjutningsplats.
Spillmassa bearbetas på nytt och återanvänds för vidare produktion. Alla anordningar som används vid bearbetning av formmassa på Odlewnia Żeliwa Simiński – Ordon klassificeras som BTT (Bästa Tillgängliga Tekniker).  På Odlewnia Żeliwa Simiński – Ordon är denna process nästan helt mekaniserad vilket bidrar till smidigare produktion och minskad risk för gjutfel.  Massan genomgår regelbunden kvalitetskontroll. Kontrollen påbörjas redan efter att gjutmassan avskilts från gjutgjodset, dvs. efter att det tagits ur gjutformen. Blandning sker i turbinblandare som tillhör en av de modernaste anordningarna av den typen. Fördelen med denna typ av blandare är att den säkerställer dynamisk blandning som garanterar effektivitet och ekonomiska besparingar.Alla ingredienser som doseras in i blandaren vägs på noggranna elektriska vågar. Systemet mäter även massans temperatur och fuktighet. Därefter beräknas och doseras rätt vattenmängd i enlighet med uppmätta parametrar.

 

Tack vare den moderna teknologin och personalens noggranna arbete kan man med hjälp av denna process bibehålla stabila och höga parametrar på formmassan.

Anläggningen för bearbetning av formmassa är utrustad med bl.a. följande anordningar:

  • turbinblandare med en kapacitet på:
    • 3 000 kg
    • 2 000kg
  • fuktregleringssystem
  • kylsystemet SAVELLI för formmassa och SK 120 kylare