Om oss

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp.z o.o. Sp.k. är ett företag som sätter högst värde på utmärkt kvalitet och professionell kundservice. Det är tack vare dessa värderingar och våra anställdas hårda arbete som vi sedan många år tillbaka är ett av Polens bästa företag inom gjutningsbranschen.

Vi är verksamma inom serietillverkning av gjutgods av grå- och segjärn. Den moderna utrustningen bl.a. i form av automatiska formlinjer från DISAMATIC och vår kvalificerade personal ligger till grund för den höga kvaliteten.

 

Vår framgång bygger på det know-how och den erfarenhet vi har samlat på sedan 1980. I dagsläget har gjuteriet två ägare: Edyta Ordon och Bernard Simiński som har 50% av andelarna vardera.

De senaste 20 åren har gjuteriet genomgått en dynamisk utveckling. Under denna period har vårt erbjudande utökats med 1 000 nya produkter och gjutkapaciteten har ökat från 800 till 10 000 ton/år. I dagsläget ligger vår kapacitet på 30000 ton/år. Därför kan vi redan nu leverera produkter till kunder i hela Polen och över 15 andra länder.

Vi erbjuder helhetstjänster som innefattar projektering, tillverkning av gjututrustning, färdiga gjutgods inklusive målning och mekanisk bearbetning. Odlewnia Simiński-Ordon Sp.z o.o. Sp.k. har sedan 2005 kvalitetsledningscertifikat enligt ISO 9001:2015 och miljöledningscertifikat enligt ISO 14001:2015.

Varje dag gör vi vårt bästa för att  möta våra Kunders förväntningar. Vi tar fram förslag på lösningar, justerar projekteringsunderlag och löser problem i samråd med våra kunder. Vi är medvetna om att vårt arbete går ut på att leverera komponenter som kommer att ingå i ett större projekt. De utgör en del av en helhet och därför måste de tillverkas med största noggrannhet. Som enskilda element är de bara obetydliga metallbitar. Tillsammans med andra detaljer kan de användas som säkerhetselement (inom fordonsbranschen), infrastrukturelement i bostadsbyggnader (inom byggbranschen) eller tillämpas inom matproduktion (jordbruksmaskiner). För att möjliggöra detta måste man dock se till att deras uppbyggnad och struktur är perfekt anpassade till helheten. Därför är vi medansvariga för våra kunders framgång. Vi är fullt medvetna om detta ansvar och levererar produkter som kännetecknas av marknadens bästa kvalitet.

Vad vi än jobbar med tar vi alltid hänsyn till den miljöpåverkan det innebär. Vi tar ansvar för vår omgivning och ser det som en nödvändighet att implementera miljöskydd i planerade projekt.

Vi satsar på utveckling. Att planera i ett längre perspektiv är enligt vår åsikt det enda sättet att uppnå en långsiktig framgång på marknaden. Därför investerar vi regelbundet i nya anordningar (CNC-maskiner, ny produktionslinje Disamatic, tillverkningsceller för kärnvillverkning med systemet cold-box mm.) och våra anställdas utbildning. Genom att vara lyhörda för våra kunders kommentarer och synpunkter har vi lättare att läsa av marknadens förväntningar och anpassa oss efter aktuella trender. Strategiska utvecklingsbeslut fattas av företagets två ägare: Edyta Ordon och Bernard Simiński.

Vi håller våra standarder på högsta möjliga nivå genom att:

  • vara ytterst noggranna med projektering
  • tillämpa noggranna och moderna tillverkningsmetoder
  • leverera produkter inom överenskomna tider
  • satsa på kvalificerad och hjälpsam kundtjänstpersonal
  • erbjuda konkurrenskraftiga priser

I varje projektskede är vi väldigt noga med detaljer. Vi är övertygade om att detta är nyckeln till nöjda kunder.

TRADITION, TEKNOLOGI, KVALITET – dessa tre ord beskriver vårt företags karaktär och filosofi bäst.

För mer detaljerad information får du gärna kontakta vår försäljningsavdelning. Vi ser fram emot ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

 

 

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon – Tradition, Teknologi, Kvalitet

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k.
Adress: ul. Jałowcowa 12, 42-262 Poczesna-Zawodzie
Telefonnummer: +48 34 327 48 95
E-post: odlewy@odlewy.com
Webbadress: www.odlewy.com