Laboratoriet

Laboratoriet spelar tillsammans med kvalitetskontrollavdelningen en nyckelroll när det gäller verifiering av produktkvalitet. Här jämförs Kundens tekniska krav och förväntningar med den färdiga produktens egenskaper. För att slutföra processen och överlämna beställningen till Kunden måste alla befintliga krav vara uppfyllda.

Därför är det nödvändigt med tillförlitliga mätningar som utförs av vår kvalificerade personal som har tillgång till modern utrustning.

Våra analyser omfattar mätningar av:

 • formmassa med avseende på:
  • genomsläpplighet
  • fuktighet
  • hållfasthet
 • järn med avseende på:
  • hållfasthet
  • hårdhet
  • mikrostruktur
  • förlängning av segjärn:

Alla produktionsparametrar kontrolleras och arkiveras fortlöpande.

På laboratoriet används bl.a. följande anordningar:

 • anordningar för mätning av formmassans parametrar:
  • laboratoriestamp typ LU
  • apparat för hållfasthetsmätning av formmassa typ LRu – 1
  • apparat för genomsläpplighetskontroll typ LPiR – 1
  • fuktanalysator för fuktighetsmätning av formmassa
 • anordningar för hållfasthets- och hårdhetsmätning av järn
  • statisk provningsmaskin typ ZDM-30
  • hårdhetsmätare BRINELLA typ B-2
 • metallografiskt mikroskop för undersökning av metallstruktur
 • emissionsspektrometer för mätning av kemisk sammansättning