Våra produkter

GRÅJÄRN

SEGJÄRN

Gråjärn innehåller kol i grafitform. Det kännetecknas av följande egenskaper:

 • god gjutbarhet
 • god maskinbearbetbarhet
 • god bearbetbarhet
 • hög vibrationsdämpning
 • hög dimensionsstabilitet
 • goda gjutegenskaper
 • relativt låga framställningskostnader
 • god värmetålighet
Segjärn är en järn-kollegering där kol förekommer i form av nodulär grafit. Det kännetecknas av följande egenskaper:

 • hög hållfasthet
 • god plasticitet
 • goda mekaniska egenskaper
 • mindre tendens till spänningskoncentration
 • god gjutbarhet
 • god täthet
 • god högtrycksbeständighet
Vi tillverkar följande typer av gjutgods med användning av gråjärn:

 • EN-GJL – 150
 • EN-GJL – 200
 • EN-GJL – 250
 • EN-GJL – 300
 • EN-GJL – HB155
 • EN-GJL – HB175
 • EN-GJL – HB195
 • EN-GJL – HB215
 • EN-GJL – HB235
Vi tillverkar följande typer av gjutgods med användning av segjärn:

 • EN-GJS – 400-18 LT
 • EN-GJS – 400-15
 • EN-GJS – 450-10
 • EN-GJS – 500-7
 • EN-GJS – 600-3
 • EN-GJS – 700-2