Naše produkty

SIVÁ LIATINA

TVÁRNA LIATINA

Uhlík je tu prítomný v podobe grafitu. Medzi vlastnosťami sivej liatiny je potrebné uviesť:

 • dobrú zlievateľnosť
 • dobrú obrobiteľnosť
 • dobrú opracovateľnosť
 • veľkú schopnosť tlmiť vibrácie
 • vysokú rozmerovú stálosť
 • dobré zlievarenské vlastnosti
 • relatívne nízke náklady na výrobu
 • dobrú odolnosť voči vysokým teplotám
Tvárna liatina predstavuje zliatinu železa a uhlíka, v ktorej sa uhlík vyskytuje v podobe guľôčkového grafitu. Medzi jej vlastnosťami je potrebné uviesť:

 • vysokú pevnosť
 • dobrú tvárnosť
 • dobré mechanické vlastnosti
 • menšiu náchylnosť na koncentráciu napätia
 • dobrú zlievateľnosť
 • dobrú nepriepustnosť
 • dobrú odolnosť voči vysokému tlaku
Vykonávané typy odliatkov zo sivej liatiny:

 • EN-GJL – 150
 • EN-GJL – 200
 • EN-GJL – 250
 • EN-GJL – 300
 • EN-GJL – HB155
 • EN-GJL – HB175
 • EN-GJL – HB195
 • EN-GJL – HB215
 • EN-GJL – HB235
Vykonávané typy odliatkov z tvárnej liatiny:

 • EN-GJS – 400-18 LT
 • EN-GJS – 400-15
 • EN-GJS – 450-10
 • EN-GJS – 500-7
 • EN-GJS – 600-3
 • EN-GJS -700-2