Mechanické obrábanie

Výrobný proces v Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon je založený na dlhoročných skúsenostiach a tradícii vysokej kvality výrobkov. Udržanie konkurencieschopnosti a zaistenie najvyšších štandardov si však vyžaduje viac, než efektívne využívanie know-how. Je potrebný perspektívny pohľad do budúcnosti a prijatie zodpovednej stratégie rozvoja. Preto sa náš park obrábacích strojov nachádza v modernej výrobnej hale, ktorá sa neustále rozširuje a modernizuje. Každý rok sa snažíme rozšíriť škálu používaných strojov, riadiac sa modernou technológiou i trendmi na trhu.

V rámci strojového parku máme rozšírené:

 • CNC centrá:
  • frézovacie
  • sústružnícke
 • pracoviská:
  •  na vŕtanie
  •  na rezanie závitov

Vďaka širokému spektru vybavenia umožňuje Odlewnia Simiński – Ordon nielen obrábanie odliatkov, ktoré vyrába, ale aj zhotovenie nevyhnutného prístrojového vybavenia odlievacích foriem (modelových platní), rovnako pre vlastnú potrebu, ako aj pre potreby externých spoločností. Modely sa zhotovujú na 100% z kovu, zaisťujúc odolnosť od 50.000 do 300.000 liatí.

Našou výhodou je vlastné laboratórium s moderným súradnicovým meracím strojom Ares od spoločnosti Coord s rozsahom merania X-1000 mm, Y – 600 mm, Z- 450 mm. Naše vybavenie umožňuje vykonávať merania s presnosťou jedného mikrometra, ako aj skúmať vzťahy medzi jednotlivými rozmermi odliatku. Vďaka tomu sme schopní zabezpečiť  najvyššiu kvalitu aj pre tých najnáročnejších zákazníkov. To, že máme k dispozícii prístroje tohto druhu nám umožňuje priebežne kontrolovať toleranciu medzi zhotovovaným odliatkom a technickým výkresom. Počas obrábania sa parametre odliatku overujú niekoľkokrát, čo umožňuje systematickú kontrolu a  ďalšie úpravy. V konečnom dôsledku to vedie k dosiahnutiu plného súladu obrábanej súčiastky s technickými požiadavkami zákazníka. Vďaka tomu, že sa merací stroj nachádza v areáli závodu, nie je potrebné externe zabezpečovať vykonanie vyššie uvedených činností, čo výrazne skracuje čas čakania na finálny produkt.

Mechanická obrobňa má k dispozícii nasledovne stroje:

 1. vertikálne obrábacie centrá AVIA:
  • X5 1250/630 – 5 osí, 1250 x 700x 725 mm
  • VMC 1000HS – 3 osi, 1000 x 540 x 620 mm
 2. vertikálne obrábacie centrum DUGARD HD – 4 osi, 1300 x 630 x 600 mm
 3. vertikálne obrábacie centrum s otočným stolom HYUNDAI F500D – 3 osi, 2 x 600 x 460 x 570 mm
 4. vertikálne obrábacie centrum DMG MORI DMC 1150V – 3 osi, 1150x700x550mm
 5. vertikálne obrábacie centrum HYUNDAI-KIA V500 – 3 osi, 1060 x 510 x 635 mm
 6. vertikálne sústruhy HYUNDAI-WIA:
  • LV800 s rotačnými nástrojmi, obežný priemer fí 800 mm
  • LV450 s rotačnými nástrojmi, obežný priemer fí 450 mm
 7. dvojvretenový sústruh so záchytom a poháňanými nástrojmi MONFORST, obežný priemer fí 220 mm
 8. sústružnícke centrá HYUNDAI:
  • SKT 21 – obežný priemer 350 mm
  • SKT 28 – obežný priemer 410 mm
  • L230A – obežný priemer 350 mm
 9. stĺpové vŕtačky
 10. píla na rezanie kovu
 11. brúsne automaty KOYAMA
 12. všetky typické meracie prístroje, o. i.:
  • prístroje na meranie drsnosti od spoločnosti MAHR a FUTURO
  • odpichy s číselníkom a elektronické MITUTOYO
  • posuvné meradlá, hĺbkomery
  • a iné