Poľnohospodárstvo

V rámci našej výroby spracovávame tiež objednávky pre poľnohospodársky priemysel:

  • časti poľnohospodárskych strojov
  • brzdové bubny
  • napájadlá pre zvieratá
  • remenice
  • spojkové kotúče
  • a iné

Odliatky sa zhotovujú zo sivej liatiny podľa:

  • EN-GJL – 150
  • EN-GJL – 200
  • EN-GJL – 250
  • EN-GJL – 300
  • EN-GJL – HB155
  • EN-GJL – HB175
  • EN-GJL – HB195
  • EN-GJL – HB215
  • EN-GJL – HB235

a z tvárnej liatiny podľa:

  • EN-GJS – 400-18 LT
  • EN-GJS – 400-15
  • EN-GJS – 450-10
  • EN-GJS – 500-7
  • EN-GJS – 600-3
  • EN-GJS – 700-2

Uvedený rozsah produktov nevyčerpáva technologické možnosti Odlewni Żeliwa Simiński-Ordon. Ponúkame Vám možnosť posielať žiadosti o predloženie návrhu s priloženým popisom a technickým výkresom. Každá žiadosť bude preskúmaná z hľadiska technologických možností a vyjadrenie bude poskytnuté v najkratšom možnom čase. E-maily posielajte, prosím, na adresu: zapytania@odlewy.com