Poľnohospodárstvo

V rámci našej výroby spracovávame tiež objednávky pre poľnohospodársky priemysel:

 • časti poľnohospodárskych strojov
 • brzdové bubny
 • napájadlá pre zvieratá
 • remenice
 • spojkové kotúče
 • a iné

Odliatky sa zhotovujú zo sivej liatiny podľa:

 • EN-GJL – 150
 • EN-GJL – 200
 • EN-GJL – 250
 • EN-GJL – 300
 • EN-GJL – HB155
 • EN-GJL – HB175
 • EN-GJL – HB195
 • EN-GJL – HB215
 • EN-GJL – HB235

a z tvárnej liatiny podľa:

 • EN-GJS – 400-18 LT
 • EN-GJS – 400-15
 • EN-GJS – 450-10
 • EN-GJS – 500-7
 • EN-GJS – 600-3
 • EN-GJS – 700-2

Uvedený rozsah produktov nevyčerpáva technologické možnosti Odlewni Żeliwa Simiński-Ordon. Ponúkame Vám možnosť posielať žiadosti o predloženie návrhu s priloženým popisom a technickým výkresom. Každá žiadosť bude preskúmaná z hľadiska technologických možností a vyjadrenie bude poskytnuté v najkratšom možnom čase. E-maily posielajte, prosím, na adresu: zapytania@odlewy.com