Konštrukčná kancelária

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon má vlastnú konštrukčnú kanceláriu, čo rozhodujúcim spôsobom urýchľuje vybavenie zadanej objednávky. Poskytujeme profesionálnu podporu a poradenstvo kvalifikovaných pracovníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti navrhovania odliatkov a prístrojového vybavenia.

Každú objednávku zákazníka posielame do konštrukčného oddelenia, kde sa na základe dodanej dokumentácie alebo vzoru uskutočňuje navrhovanie telies v 3D pomocou CAD softvéru.

Aby nedochádzalo k chybám, následne sa každý návrh prenáša do programu simulácie procesu odlievania a tuhnutia formy – NOVAFLOW & SOLID 6.0. Vďaka tomu pred zhotovením prístrojového vybavenia prebieha jeho optimalizácia umožňujúca dosiahnutie najvyššej kvality produktov. Znalosti a skúsenosti našich návrhárov, v kombinácii s modernou technikou, nám umožňujú splniť očakávania skutočne náročných zákazníkov a realizovať najkomplikovanejšie návrhy.

Po dosiahnutí kladného výsledku v programe simulácií sa každý návrh odovzdáva do obrobne, kde sa zhotovuje modelová platňa. Na jej výrobu sa používa softvér Esprit. Inžinieri konštrukčnej kancelárie vypracovávajú jednotlivé obrábacie programy, ktoré sa odovzdávajú do CNC obrábacích centier – na príslušný 3- alebo 5-osový stroj. Vďaka tomu môžeme realizovať vysoko sofistikované prístrojové vybavenie pri udržaní najvyšších parametrov presnosti.

Technológ následne stanovuje parametre odlievania o. i. zloženie liatiny, teplotu odlievania, filtre, ktoré sa musia použiť.

Po zhotovení prístrojového vybavenia a stanovení parametrov postupu sa vykonávajú skúšky. Všetko sa priebežne overuje na oddelení kontroly kvality tak, aby rozhodnutie o povolení výroby súčiastky nevyvolávalo žiadne pochybnosti.

Vždy sa snažíme reagovať na očakávania zákazníka, preto pripúšťame možnosť samostatne pripraviť prístrojové vybavenie v sídle odberateľa. V takomto prípade naši inžinieri vypracujú návrh telies a posielajú výrobné výkresy  zákazníkovi. Následne sa pripravené modelové platne posielajú do Odlewni Żeliwa Simiński-Ordon a až potom sa spustí proces výroby odliatkov.

Nižšie uvádzame, ako sa uskutočňuje simulácia procesu tuhnutia.

Príchytka DN250

Napájadlo

Kríž

Príruba