O Nas

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp.z o.o. Sp.k. je spoločnosť, ktorá stavia na prvé miesto najvyššiu kvalitu a profesionálny zákaznícky servis. Vďaka týmto usmerneniam a ťažkej práci celého tímu máme už mnoho rokov vedúce postavenie na poľskom trhu zlievarenských výrobkov.

Predmetom nášho podnikania je sériová výroba odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny. Najvyššiu kvalitu zabezpečuje moderné vybavenie, o. i. automatické formovacie linky DISAMATIC i kvalifikovaní pracovníci.

Náš úspech vyplýva z efektívne využívaného know how a skúsenosti  zhromažďovaných od roku 1980. Aktuálne zlievareň riadia dvaja vlastníci: Edyta Ordon a Bernard Simiński, ktorí majú 50% podiel v spoločnosti.

V priebehu posledných 20 rokov došlo k intenzívnemu rozvoju zlievarne. Počas tohto obdobia bolo vytvorených vyše 1 000 nových pracovných miest a zvýšila sa výroba odliatkov z liatiny z 800 na 10 000 ton/rok. V súčasnosti predstavuje  maximálna výrobná kapacita 30000 ton/rok. Už dnes nám to umožňuje zásobovať zákazníkov v celom Poľsku a vo vyše 15 iných krajinách.

Ponúkame komplexné služby, počnúc návrhom, cez zhotovenie prístrojového vybavenia pre odlievanie a končiac hotovým odliatkom s farbením a mechanickým obrábaním. Od roku 2005 vlastní spoločnosť Odlewnia Simiński-Ordon Sp.z o.o. Sp.k. certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2009 a systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2005.

Každý deň sa snažíme naplniť očakávania našich zákazníkov. Ponúkame riešenia, vylepšujeme návrhy a spoločne riešime problémy. Sme si vedomí, že povaha našej práce je založená na dodávaní komponentov, ktoré sa potom stanú súčasťou väčšieho projektu. Sú súčasťou celku, preto je potrebné ich starostlivo opracovať. Samy osebe sú iba kúskom kovu. V spojení s ďalšími súčiastkami plnia funkciu zaistenia bezpečnosti (Automobilový priemysel), používajú sa v oblasti bytovej výstavby (stavebníctvo) alebo potravinárskej výrobe (poľnohospodárske stroje). Avšak toto všetko je možné iba za predpokladu, že ich konštrukcia a štruktúra sa ideálne hodia k celku. Týmto spôsobom sa nepriamo stávame spoluzodpovednými za úspech našich odberateľov. Sme si plne vedomí tejto zodpovednosti, preto sa naše produkty vyznačujú najvyššou kvalitou na trhu.

Pri vykonávaní činností zohľadňujeme ich vplyv na životné prostredie. K nášmu prostrediu pristupujeme zodpovedne a považujeme za nevyhnutné zohľadnenie jeho ochrany pri plánovaných projektoch.

Zameriavame sa na rozvoj. Veríme, že iba perspektívny pohľad do budúcnosti zaistí dlhodobý úspech na trhu. Preto systematicky investujeme do nových zariadení (CNC obrábacie stroje, nová výrobná linka Disamatic, výrobné bunky na výrobu jadier metódou cold-box a iné) a rozvoj našich zamestnancov. Okrem toho načúvame naším zákazníkom: ich pripomienky a návrhy nám umožňujú lepšie spoznať očakávania trhu a presnejšie reagovať na jeho potreby. Smery rozvoja určujú dvaja vlastníci: Edyta Ordon a Bernard Simiński.

Pod splnením najvyšších štandardov rozumieme:

  • starostlivé vypracovanie návrhu
  • precíznu a modernú výrobu
  • dodanie produktu v stanovenej lehote
  • kvalifikovaný zákaznícky servis pripravený pomôcť
  • konkurenčnú cenu

Počas každej z týchto etáp kladieme veľký dôraz na detaily. Dúfame, že výsledkom tohto snaženia je spokojnosť zákazníka.

TRADÍCIA, TECHNOLÓGIA, KVALITA – tieto tri slová najlepšie vyjadrujú charakter a filozofiu spoločnosti.

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie. Pozývame Vás k dlhodobej a plodnej spolupráci.

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon – Tradícia, Technológia, Kvalita

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k.
Adresa: ul. Jałowcowa 12, 42-262 Poczesna-Zawodzie, Poľsko
Telefón: +48 34 327 48 95
E-mail: odlewy@odlewy.com
webová stránka: www.odlewy.com