Taviareň

Taviareň je miesto, kde sa vyrába tekutý kov (sivá a tvárna liatina). Všetky používané vsádzkové materiály majú certifikáty kvality. Zloženie tekutého kovu sa niekoľkokrát kontroluje, aby boli splnené všetky štandardy.

Taviareň v Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon funguje v systéme duplex. Kov sa taví v elektrických tégľových peciach strednej frekvencie s kapacitou 2 x 4 tony. Následne je tekutý kov udržiavaný v indukčnej kanálikovej peci s výkonom 200 kW a kapacitou 4 tony. Táto pec plní tiež funkciu automatickej liacej panvy. 

Pri zaliati do formy sa priamo na prúd kovu vháňa modifikátor. Okrem toho sa pomocou optického pyrometru meria teplota zaliatia každej formy. Všetky parametre procesu sú priebežne archivované.

Medzi zariadením, ktoré sa využíva v taviarni sa nachádzajú o. i.:

  • Indukčné pece Otto Junker GmbM
  • Horúca liaca panva (s induktorom)
  • Drvič šrotu Euro-Equip a Yuatsuki
  • Studená liaca panva Pour-Tech AB