Naša vízia

… byť najlepší v zlievarenstve.

Cieľom Odlewni SO je stať sa lídrom v oblasti výroby odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny vďaka komplexnej ponuke existujúcich technológií a služieb.

Systematicky pracujeme na udržaní vedúceho postavenia v zlievarenstve tým, že garantujeme zákazníkom služby založené na moderných technológiách, najkvalitnejších materiáloch a profesionálnom zákazníckom servise.

Pre nás je rozvoj totožný s otvorenosťou voči inováciám, očakávaniam zákazníka a meniacim sa trendom na trhu. Upustili sme od jednostranného pohľadu na výrobu a považujeme ju za tvorivý proces, ktorý podlieha neustálym zmenám a ponúka nové možnosti. Snažíme sa nielen reagovať na potreby zákazníkov, ale prostredníctvom rozvoja technologických možností aj stimulovať ich vznik a tak vytyčovať nové smery rozvoja zlievarenskej výroby.