Regenerácia zmesí

Formovacia zmes dobrej akosti je nevyhnutná pre zhotovenie formy na príslušnú súčiastku. To si vyžaduje spoluprácu súpravy zariadení, ktoré pripravujú zmes, prepravujú ju na miesto zhotovenia odliatku.

Vytlčená vratná formovacia zmes sa regeneruje a opäť využíva na ďalšiu výrobu. Všetky zariadenia, ktoré sa nachádzajú v regeneračnej stanici formovacích zmesí v spoločnosti Odlewnia Żeliwa Simiński – Ordon patria k BAT (Najlepším dostupným technikám). V Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon je celý vyššie uvedený postup takmer úplne mechanizovaný, čo pozitívne ovplyvňuje zlepšenie výroby a znižuje riziko vzniku chybných odliatkov.  Kvalita zmesi sa systematicky kontroluje v každej etape jej obehu. Dohľad začína už po oddelení zmesi od odliatku, t.j. hneď po vytlčení formy. Miešanie prebieha v turbínových miešadlách, ktoré patria k najmodernejším zariadeniam tohto typu. Ich prínosom je proces dynamického miešania, ktorý sa vyznačuje efektívnosťou a hospodárnosťou.

Všetky zložky dávkované do miešadla vážia presné elektronické váhy. Systém meria tiež teplotu a vlhkosť zmesi. Na základe zistených parametrov vypočíta a pridá príslušné množstvo vody.

 

Vďaka modernej technológii ako aj svedomitej práci personálu umožňuje vyššie uvedený postup udržať stabilné a vysoké parametre formovacej zmesi.

Regeneračná stanica formovacích zmesí je vybavená o. i. týmito zariadeniami:

  • turbínovými miešadlami s kapacitou:
    • 3 000 kg
    • 2 000kg
  • systémom regulácie vlhkosti
  • systémom chladenia zmesi SAVELLI s chladičom SK 120