Kontrola kvality

Oddelenie kontroly kvality je kľúčovým útvarom v procese odlievania.
V rámci jeho činnosti prebiehajú procesy overujúce zhodnosť súčiastky s požiadavkami technického výkresu, vďaka čomu dostane zákazník plnohodnotný produkt. Overujú sa najmä rozmery odliatku. Súčiastky sa tiež analyzujú z hľadiska zisťovania nedostatkov, vnútorných a vonkajších chýb.

Oddelenie kontroly kvality spolupracuje pri uvádzaní nových položiek  do výroby, podrobne kontroluje a hodnotí parametre skúšobných odliatkov. Taktiež sa aktívne podieľa na riešení prípadných reklamácií.

Po overení jednotlivých súčiastok dostane odberateľ osvedčenie, ktoré predstavuje záruku kvality (zhodnosti s normami stanovenými v návrhu).

Snažíme sa, aby mal proces kontroly kvality riadny a hladký priebeh tak, aby splnil očakávania zákazníka rovnako z hľadiska kvality produktu, ako aj lehoty spracovania objednávky.

Vlastníme certifikát kvality podľa normy PN-EN ISO 9001:2009 a  systémov environmentálneho manažmentu podľa normy PN-EN ISO 14001:2005. Vyššie uvedené certifikáty nám boli udelené po sebe v roku 2005 a 2008. Odvtedy sa každoročne obnovujú.

V neposlednom rade kvalitu našich produktov potvrdzujú osvedčenia o kontrole vydané podľa poľských a európskych noriem.