Kontrollavdelningen

Kontrollavdelningen spelar en nyckelroll när det gäller organisering av gjutningsprocessen.
Här verifierar man om detaljen överensstämmer med tillhörande teknisk ritning för att leverera en fullvärdig produkt. Vid verifiering fokuserar man på gjutgodsets mått. Detaljer analyseras utifrån eventuella brister, invändiga och utvändiga fel.

Kvalitetsavdelningen hjälper till när nya produkttyper ska tillverkas genom att kontrollera och bedöma mått på provprodukter. Här deltar man även aktivt i att gå igenom eventuella reklamationer.

Efter att samtliga detaljer har verifierats får kunden ett intyg som utgör kvalitetsgaranti (som bekräftar att projektnormerna är uppfyllda).

Vi gör vårt bästa för att säkerställa noggrann och smidig kvalitetskontroll för att uppfylla Kundens förväntningar angående produktkvalitet och leveranstid.

Vi har kvalitetscertifikat enl. normen PN-EN ISO 9001:2009 och miljöskyddscertifikat enl. normen PN-EN ISO 14001:2005. Dessa intyg fick vi 2005 respektive 2008. Ända sedan dess har de förnyats varje år.

Ett ytterligare bevis på kvaliteten på våra produkter är de olika kontrollintyg som har utfärdats enligt polska och europeiska normer.