Priser och utmärkelser

Den bästa belöningen är att se våra Kunder nöjda och få deras förtroende. Vi är lyhörda för deras synpunkter och gör vårt bästa för att anpassa vårt erbjudande efter deras förväntningar. Vårt arbete har ett flertal gånger bedömts positivt av olika institutioner:

 

Image result for laury umiejętności i kompetencji

2002 nominerades Odlewnia Żeliwa Simiński – Ordon till priset Gyllene Lager inom Kunskaper och Kompetenser i kategorin Näringslivets Ledare. Dessutom fick vi en utmärkelse från banken ”Bank Handlowy” för inköp av nya teknologier.

2007, 2011, 2013 och 2016 var vi med på listan ”Gazele Biznesu” (Affärsgaseller). Rankningen främjar företag som kännetecknas av hög transparens. Att hamna på denna lista innebär alltså att ens företag bedöms som trovärdigt och pålitligt.

Rankningens goda rykte beror på att den är helt kostnadsfri och opartisk. Företag bedöms endast utifrån sina ekonomiska resultat från de senaste tre åren som tydliggör deras utvecklingsdynamik.

2007 tog Odlewnia Żeliwa Simiński Ordon första plats bland de fyra företagen inom gjutningsbranschen och hade uppvisat en tillväxtdynamik på 166%.

2011 fick vi återigen utmärkelsen ”Gazela Biznesu” (Affärsgasell) och var det enda belönade företaget inom gjutningsbranschen.

gazela 2007
gazela 2011
gazela 2013Image result for gazele biznes 2016
forber 2009

2009, 2016 och 2017 belönades Odlewnia Żeliwa Simiński – Ordon med priset ”Diament Forbesa” (Forbes Diamant).

Rankningen avser företag som inom de senaste 3 åren genomgått en dynamisk värdeökning. De företag som vill vara med ska ha lämnat in sina årsredovisningar till KRS (Polens nationella domstolsregister) i tid eller publicerat dem i ”Monitor Polski” (Polens officiella tidning). Företag som försatts i konkurs eller likvidation får inte vara med.

forbes 2016Image result for diamenty forbesa 2017 

2008 och 2014 belönades vi av den regionala industri- och handelskammaren i Częstochowa i tävlingen ”Årets produkt i Juratrakten”. 2008 fick vi pris för en järnkastrull (avsedd för ”pieczonki”, en traditionell korv- och potatisgryta). 2014 erhöll vi pris för en manlucka av järn.

ÅRETS
PRODUKT
I JURATRAKTEN
2008
2014

jurajski produkt

På Forbes Diamanters (pl. Diamenty Forbesa) kan du läsa en artikel om Odlewnia Simiński – Ordon Sp. z o.o. S.k.:

https://diamenty.forbes.pl/odlewnia-zeliwa-siminski-ordon-sp-j-,artykuly,201812,1,1.html