Intyg och certifikat

Kvalitet är en vårt företags grundläggande värderingar. Vi ser till att samtliga produktionsprocesser genomförs av kvalificerad personal som använder sig av modern utrustning. Vi är noga med att följa procedurer så att tillverkningsprocessen förlöper smidigt och säkert.
Vi är medvetna om att våra produkter är komponenter som kommer att ingå i en större helhet och att deras kvalitet påverkar hela maskinens funktionalitet. Därför är vi väldigt noga med detaljerna så att slutprodukten i högsta möjliga mån överensstämmer med kraven i ritningsunderlaget.
Som bevis på detta har gjuteriet Simiński-Ordon Sp. z o.o. S.k. intyg om kvalitetssystem enl. normen PN-EN ISO 9001:2009 och miljöskyddssystem enl. normen PN-EN ISO 14001:2005. Dessa intyg fick vi 2005 respektive 2008. Ända sedan dess har de förnyats varje år.
Ett ytterligare bevis för kvaliteten på våra produkter är de olika kontrollintyg som har utfärdats enligt polska och europeiska normer.
Om så önskas kan vi upprätta dokumentation enligt VDA eller PPAP som bekräftelse på att den färdiga produkten överensstämmer med kraven angivna i projekthandlingar och ritningar.

EPSON scanner image EPSON scanner image  EPSON scanner image