Osvedčenia a certifikáty

Kvalita je jednou zo základných hodnôt, ktorými sa riadi naša spoločnosť. Dbáme na to, aby uskutočňované výrobné procesy realizovali kvalifikovaní zamestnanci s využitím moderného vybavenia. Kladieme dôraz na dodržiavanie postupov, vďaka čomu výroba prebieha hladko a bezpečne.
Sme si vedomí toho, že naše produkty predstavujú komponenty, ktoré sú súčasťou väčšieho celku a kvalita ich vyhotovenia ovplyvňuje funkčnosť celého stroja. Preto kladieme dôraz na detaily, aby bola spracovaná objednávka maximálne zhodná s požiadavkami technického výkresu.
Na podporu vyššie uvedených slov môžeme predložiť certifikáty, ktoré vlastní zlievareň Odlewnia Simiński-Ordon Sp. z o.o. S.k. a ktoré sa týkajú zavedených systémov kvality podľa normy PN-EN ISO 9001:2009 a  systémov environmentálneho manažmentu podľa normy PN-EN ISO 14001:2005. Vyššie uvedené certifikáty nám boli udelené po sebe v roku 2005 a 2008. Odvtedy sa každoročne obnovujú.

Okrem toho kvalitu našich produktov potvrdzujú udelené osvedčenia o kontrole uskutočnenej v súlade s poľskými a európskymi normami.
Dokumentácie vyhotovené na želanie zákazníka podľa VDA alebo PPAP sú potvrdením zhodnosti vyrobeného produktu s požiadavkami zahrnutými do projektu a technického výkresu.

EPSON scanner image EPSON scanner image  EPSON scanner image