Pravidlá ochrany osobných údajov

Spoločnosť Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k. so sídlom: ul. Jałowcowa 12, 42-262 Poczesna, Zawodzie, Poľsko, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom pri Okresnom súde v Čenstochovej, XVII Obchodné oddelenie pod číslom KRS 0000629517, DIČ: 5731011937, IČ DPH: PL5731011937, IČO: 150058196, číslo bankového účtu: 24 1600 1097 0002 3405 5304 8001 zhromažďuje a využíva Vaše osobné údaje iba pre potreby vybavovania objednávok, reklamnej a marketingovej komunikácie a poskytovanie informácií používateľom a zákazníkom.

Ochrana osobných údajov je jednou z našich hlavných priorít. Pre ochranu osobných údajov, ktoré vlastníme, proti neoprávnenému zverejneniu, použitiu, zmene a zničeniu, dodržiavame administratívne, technické a fyzické opatrenia. Usilujeme sa vytvoriť príslušné postupy na kontrolu zabezpečení na ochranu osobných údajov, ktoré vlastníme, proti všetkým možným predvídateľným rizikám.

Osobné údaje obsiahnuté vo formulároch sú uložené a spracovávané v súlade s požiadavkami poľských právnych predpisov. Zhromaždené osobné údaje sú považované za samostatnú databázu, ktorá je uložená na webovej lokalite v špeciálne na to určenej bezpečnostnej zóne. Správcom zhromažďovaných osobných údajov je spoločnosť Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k. Podľa zákona o ochrane osobných údajov (Z. z. č. 133 zo dňa 29.8.1997) poskytujeme všetkým používateľom webovej lokality možnosť prístupu k ich údajom ako aj ich opravy. Na žiadosť používateľa môžu byť tieto údaje kedykoľvek odstránené.

Zhromaždené osobné údaje neposkytujeme, nepredávame ani nepožičiavame iným osobám ani inštitúciám, iba ak k tomu dôjde na žiadosť súdu, prokuratúry, polície alebo iného oprávneného orgánu.

Súbory cookie používame na vyhotovenie štatistík aktivity používateľov. Môžeme ich tiež umiestniť na Vašom zariadení za účelom sledovania návštevnosti jednotlivých webových lokalít spoločnosti zo strany používateľov internetu. Vypnutie súborov cookie v prehliadači nespôsobí používateľovi problémy pri používaní našich webových lokalít.

Vyhradzujeme si právo na zmeny pravidiel ochrany osobných údajov. Tieto zmeny nemajú vplyv na základné pravidlo: nepredávame ani neposkytujeme osobné údaje ani adresy našich používateľov tretím osobám.

 

Politika cookies

 1. Webová lokalita nezhromažďuje automaticky žiadne informácie, okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.
 2. Súbory cookie (tzv. „sušienky”) sú počítačové dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa webovej lokality a sú určené na využitie pri prehliadaní internetových stránok. Cookies zvyčajne obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Subjektom, ktorý na koncovom zariadení používateľa webovej lokality súbory cookie ukladá a má k ním prístup je prevádzkovateľ webovej lokality spoločnosť Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k. so sídlom: ul. Jałowcowa 12, 42-262 Poczesna, Zawodzie, Poľsko
 4. Súbory cookie sa používajú na:
  a) prispôsobenie obsahu internetových stránok lokality podľa preferencií používateľa a optimalizáciu využívania internetových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozoznať zariadenie používateľa webovej lokality a správne zobraziť internetovú stránku, v závislosti na jeho individuálnych potrebách;
  b) vyhotovenie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia webovej lokality používajú internetové stránky, čo umožňuje zlepšovať ich štruktúru a obsah;
  c) udržanie spojenia používateľa webovej lokality (po prihlásení), vďaka ktorej nemusí používateľ opätovne zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke webovej lokality;
 5. V rámci webovej lokality sa používajú dva základné typy súborov cookie: „dočasné” (session cookies) a „stále” (persistent cookies). „Dočasné“ cookies sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa len do času jeho odhlásenia sa, opustenia internetovej stránky alebo vypnutia softvéru (internetového prehliadača). „Stále” súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa na čas stanovený v parametroch súborov cookie alebo pokým ich používateľ nevymaže.
 6. V rámci webovej lokality sa používajú nasledovné typy súborov cookie:
  a) „nevyhnutné” súbory cookie umožňujúce využívanie služieb dostupných v rámci webovej lokality, napr. overovacie súbory cookie, ktoré sa využívajú pri službách vyžadujúcich overenie v rámci webovej lokality;
  b) súbory cookie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti, napr. tie, ktoré sa využívajú na odhaľovanie podvodov v oblasti overovania v rámci webovej lokality;
  c) „výkonnostné” súbory cookie, umožňujúce zhromažďovanie informácií o spôsobe používania internetových stránok lokality;
  d) „funkčné” súbory cookie, umožňujúce ukladanie nastavení vybraných používateľom a úpravu používateľského rozhrania, napr. v oblasti vybraného jazyka alebo regiónu, z ktorého pochádza používateľ, veľkosti písma, vzhľadu internetovej stránky a pod.;
  e) „reklamné” súbory cookie umožňujúce dodávať používateľom reklamy, ktoré sú lepšie prispôsobené ich záujmom.
 7. V mnohých prípadoch softvér umožňujúci prezeranie internetových stránok (internetový prehliadač) v predvolenom nastavení umožňuje ukladanie súborov cookie v koncovom zariadení používateľa. Používatelia webovej lokality môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa správy súborov cookie. Tieto nastavenia možno zmeniť v nastaveniach internetového prehliadača najmä blokovaním automatického zasielania a ukladania súborov cookie alebo vyžiadaním informácie zakaždým pri ich uložení v zariadení používateľa webovej lokality. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch správy súborov cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (internetového prehliadača).
 8. Prevádzkovateľ webovej lokality týmto informuje, že obmedzenie používania súborov cookie môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na internetových stránkach lokality.
 9. Súbory cookie môžu používať a ukladať vo Vašom koncovom zariadení aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom webovej lokality.
 10. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v ponuke internetového prehliadača.