Politika ochrany osobních údajů

Vaše údaje sbíráme a využíváme pouze pro potřeby Slévárny litiny Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k., se sídlem: Jałowcowa 12, 42-262 Poczesna, Zawodzie, Polsko, zapsané v obchdním rejstříku vedeném Okresním soudem ve městě Częstochowa, XVII. obchodní oddíl Polského státního soudního rejstříku (KRS), pod číslem: 0000629517, DIČ: 5731011937, DIČ pro DPH (VIES): PL5731011937, IČ: 150058196, číslo bankovního účtu: 24 1600 1097 0002 3405 5304 8001, pro potřeby objednávek, reklamní a marketingové komunikace a informačních aktivit, prováděných mezi uživateli a zákazníky.

Ochrana osobních údajů má pro nás vysokou prioritu. Dbáme na ochranná opatření administrativního, technického i fyzického charakteru, abychom chránili osobní údaje v našem držení proti neautorizovanému zveřejnění, využití, změně či zničení. Snažíme se, abychom zajistili příslušné kontroly zabezpečovacích prostředků pro ochranu námi držených osobních údajů proti jakémukoli předvídatelnému riziku.

Osobní údaje obsažené ve formulářích jsou ukládány a zpracovávány v souladu s požadavky polského práva. Shromážděné osobní údaje tvoří samostatnou databázi, která je uložena na serveru ve speciálně vyčleněné bezpečnostní zóně. Správce shromážděných osobních údajů je Slévárna litiny Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k. V souladu s polským zákonem o ochraně osobních údajů (Sb. č. 133 ze dne 29. 8. 1997) zaručujeme všem uživatelům portálu možnost nahlížet do jejich osobních údajů a tyto údaje měnit. Tyto údaje mohou být na žádost uživatele kdykoli odstraněny.

Získané osobní údaje neposkytujeme, neprodáváme ani nepronajímáme jiným osobám nebo institucím, s výjimkou případů, kdy je tak nutno učinit na žádost soudu, státního zastupitelství, policie nebo jiného oprávněného orgánu.

K analýze statistiky pohybu uživatelů používáme soubory cookies. Můžeme je použít také za účelem monitorování pohybu uživatelů internetu mezi internetovými portály firmy. Pokud uživatel ve svém prohlížeči vypne podporu cookies, neomezí to funkčnost našich portálů.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v Politice ochrany osobních údajů. Dané změny však nemají vliv na základní zásadu – nikdy neprodáváme ani neposkytujeme cizím osobám osobní údaje či údaje o adresách uživatelů.

 

Politika souborů cookies

 1. Portál neshromažďuje automaticky žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookies.
 2. Soubory cookies (tzv. „sušenky“) jsou informatická data, zejména textové soubory, která jsou ukládána do koncového zařízení uživatele servisu a jsou určena k využívání webových stránek portálu. Cookies obsahují většinou název webové stránky, z níž pocházejí, dobu jejich uchovávání na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Subjektem, který na koncové zařízení uživatele portálu ukládá soubory cookies a který k nim získává přístup, je správce portálu Slévárna litiny Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k., se sídlem: Jałowcowa 12, 42-262 Poczesna, Zawodzie, Polsko
 4. Soubory cookies se používají za účelem:
  a) přizpůsobit obsah webových stránek preferencím uživatele a optimalizovat využití webových stránek; tyto soubory zejména umožňují detekovat zařízení uživatele portálu a správně zobrazit webovou stránku adaptovanou na jeho individuální potřeby;
  b) vytvářet statistiky, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé portálu používají webové stránky, což umožní zlepšit jejich strukturu a obsah;
  c) uchovat relaci uživatele portálu (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí na každé podstránce portálu znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;
 5. V rámci portálu se používají dva základní typy souborů cookies: „relační” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). Relační cookies jsou dočasné soubory, které jsou uchovávány na koncovém zařízení uživatele do momentu odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí programu (internetového prohlížeče). Trvalá cookies jsou uchovávána v koncovém zařízení uživatele po dobu definovoanou v parametrech souborů cookies nebo do momentu jejich smazání uživatelem.
 6. V rámci portálu se používají následující typy cookies:
  a) „nezbytné” soubory cookies, které umožňují využívat služby nabízené v rámci portálu – např. ověřovací soubory cookies využívané v rámci služeb, které vyžadují autorizaci na portálu;
  b) bezpečnostní soubory cookies využívané např. k odhalování případů zneužití během autorizace na portálu;
  c) „výkonnostní” soubory cookies umožňující získávat informace o způsobu používání webových stránek portálu;
  d) „funkční” soubory cookies umožňující „zapamatovat si“ uživatelem vybraná nastavení a personalizovat uživatelské rozhraní např. v oblasti zvoleného jazyka či regionu, z něhož uživatel pochází, velikosti písma, vzhledu webových stránek apod.
  e) „reklamní” soubory cookies umožňující dodávat uživateli reklamu, která bude lépe přizpůsobena jeho zájmům.
 7. V mnoha případech prohlížeče webových stránek ve výchozím nastavení povolují ukládání souborů cookies na koncové zařízení uživatele. Uživatelé portálu mohou nastavení v oblasti souborů cookies kdykoli změnit. Tato nastavení mohou být změněna zejména tak, aby blokovala automatickou obsluhu souborů cookies v internetovém prohlížeči nebo informovala uživatele o každém jejich uložení do koncového zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech obsluhy souborů cookies najdete v nastavení softwaru (internetového prohlížeče).
 8. Správce portálu informuje, že omezení využití souborů cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na webových stránkách portálu.
 9. Soubory cookies ukládané na koncové zařízení uživatele portálu mohou být využívány také poskytovateli reklamy a partnery, kteří spolupracují se správcem portálu.
 10. Více informací o souborech cookies najdete v menu internetového prohlížeče.