Laboratoř

Tato laboratoř je ve spolupráci s oddělením kontroly kvality klíčovou organizační jednotkou, která ověřuje kvalitu vyráběných dílů. Právě zde se srovnávají technické požadavky a očekávání zákazníka charakteristikou hotového produktu. Pouze v případě, že je zde dosaženo shody, je možné výrobní proces považovat za ukončený a objednané zboží lze předat zákazníkovi.

Za tímto účelem je nezbytné provést nutná měření, jejichž přesnost je zajištěna moderními přístroji a kvalifikovanými zaměstnanci.

V rámci realizovaných analýz probíhá měření:

 • formovací hmoty z hlediska její:
  • propustnosti
  • vlhkosti
  • pevnosti
 • litiny z hlediska:
  • pevnosti
  • tvrdosti
  • mikrostruktury
  • prodloužení tvárné litiny

Veškeré výrobní parametry jsou průběžně kontrolovány a zálohovány.

V laboratoři se používají mj. následující zařízení:

 • zařízení na zkoušení parametrů formovací hmoty:
  • laboratorní pěchovačka typ LU
  • přístroj na měření odolnosti formovací hmoty typ LRu – 1
  • přístroj na zkoušení propustnosti LPiR – 1
  • váha se sušičkou na testování vlhkosti hmoty
 • zařízení na zkoušení pevnosti a tvrdosti litiny
  • stroj na zkoušení pevnosti ke statistickým zkouškám typ ZDM-30
  • tvrdoměr BRINELLA typ B-2
 • metalografický mikroskop na zkoušení struktury kovů
 • emisní spektrometr na měření chemického složení