Laboratorium

Laboratorium, we współpracy z działem kontroli jakości, to kluczowa jednostka organizacyjna weryfikująca jakość produkowanych detali. To w tym miejscu dochodzi do zestawienia wymagań technicznych i oczekiwań Klienta z charakterystyką gotowego produktu. Tylko spójność tych dwóch zakresów pozwala na uznanie procesu produkcji za zakończony i wydanie zamówienia Klientowi.

W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie koniecznych pomiarów, których rzetelność zapewniona zostaje poprzez nowoczesne oprzyrządowanie i wykwalifikowaną kadrę.

W ramach realizowanych analiz odbywa się pomiar:

 • masy formierskiej pod względem jej:
  • przepuszczalności
  • wilgotności
  • wytrzymałości
 • żeliwa pod względem jego:
  • wytrzymałości
  • twardości
  • mikrostruktury
  • wydłużenia żeliwa sferoidalnego

 

Wszystkie parametry produkcyjne są na bieżąco kontrolowane i archiwizowane.

Wśród urządzeń wykorzystywanych w laboratorium znajdują się m.in.:

 • urządzenia do badania parametrów masy formierskiej:
  • ubijak laboratoryjny typ LU
  • aparat do pomiaru wytrzymałości masy formierskiej typ LRu – 1
  • aparat do badania przepuszczalności typ LPiR – 1
  • wagosuszarka do badania wilgotności masy
 • urządzenia do badania wytrzymałości i twardości żeliwa
  • maszyna wytrzymałościowa do prób statystycznych typ ZDM-30
  • twardościomierz BRINELLA typ B-2
 • mikroskop metalograficzny do badania struktury metalu
 • spektrometr emisyjny do pomiaru składu chemicznego