Kontrola jakości

Dział kontroli jakości stanowi kluczową jednostkę organizacyjną procesu odlewniczego.
W ramach jego działań odbywają się procesy weryfikujące zgodność detalu z wymaganiami rysunku technicznego, dzięki czemu Klient otrzymuje pełnowartościowy produkt. Weryfikacji podlegają w szczególności wymiary odlewu. Detale analizowane są także pod względem ujawnienia braków, wad wewnętrznych i zewnętrznych.

Dział Kontroli Jakości współpracuje przy uruchamianiu nowych pozycji, szczegółowo kontrolując i opiniując parametry odlewów próbnych. Bierze także aktywny udział w procesie rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Po weryfikacji poszczególnych detali kontrahent otrzymuje atest stanowiący gwarancję jakości (zgodności z normami wyznaczonymi w projekcie).

Staramy się by proces kontroli jakości realizowany był rzetelnie i sprawnie, tak by spełnić oczekiwania Klienta zarówno w zakresie jakości produktu jak i terminu realizacji zamówienia.

Posiadamy certyfikat jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2015.

Ostatecznie jakość naszych produktów potwierdzona zostaje poprzez wydane świadectwa kontroli według polskich i europejskich norm.