Zpracování hmot

Kvalitní formovací hmota je nezbytná k výrobě správné formy na odlévání příslušného dílu. Za tímto účelem je nezbytná spolupráce celé řady zařízení, které vyhotovují hmotu a přepravují ji na místo výroby odlitku.

Použitá vratná směs je regenerována a opět použita k další výrobě. Všechna zařízení ve stanici zpracování hmot ve Slévárně litiny Simiński–Ordon patří do NDT (Nejlepších dostupných technik). Ve slévárně litiny Simiński–Ordon je celý uvedený proces téměř zcela mechanizovaný, což má pozitivní vliv na optimalizaci výroby a snižuje riziko vzniku vad při slévání.  V každé fázi oběhu je kvalita hmoty systematicky kontrolována. Monitorování hmoty začíná již po jejím oddělení od odlitku, tj. ihned po vytlačení formy. Míchání probíhá v turbínových míchacích strojích, které patří k nejmodernějším zařízením svého druhu. Výhodou těchto mých hracích strojů je proces dynamického míchání, který je velmi efektivní a ekonomický.

Veškeré ingredience dávkované do míchacího stroje jsou váženy přesných elektronických vahách. Systém měří také teplotu a vlhkost hmoty. Na základě zadaných parametrů počítá a přidává potřebné množství vody.

 

Díky moderní technologii a také poctivé práci zaměstnanců umožňuje popsaný proces udržovat stabilní a vysoce kvalitní parametry formovací hmoty.

Součástí stanice na zpracování hmot jsou mj. následující zařízení:

  • turbínové míchací stroje s kapacitou:
    • 3 000 kg
    • 2 000 kg
  • systém regulace vlhkosti
  • systém chlazení hmoty SAVELLI s chladičem SK 120