O nás

Naše poslání

Posláním naší firmy je vyrábět vysoce kvalitní produkty a poskytovat vysoce kvalitní služby na základě mnohaletých zkušeností, inovativních technologií, a to vše s přísným dodržováním sjednaných termínů.

Více informací
Naše vize

… nejlepší ve slévárenství.

Cílem společnosti Odlewnia SO je být jedničkou ve výrobě odlitků z šedé a tvárné litiny díky komplexní nabídce našich technologií a služeb.

Více informací

Odlewnia Żeliwa Simiński–Ordon Sp.z o.o. Sp.k. je společnost, pro níž je na prvním místě nejvyšší kvalita a profesionální obsluha zákazníka. Právě díky těmto zásadám a těžké práci celého našeho týmu se již mnoho let nacházíme na nejvyšších místech žebříčků firem ze slévárenské branže na polském trhu. Předmětem naší činnosti je sériová výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny. Nejvyšší kvalita je zaručena moderními stroji (mj. automatickými formovacími linkami DISAMATIC) a kvalifikovanými zaměstnanci.

Více informací

2007

Od září 2007 ve slévárně funguje nová automatická formovací linka DISAMATIC 130A a odprašovací stanice slévárny.

2008

Zprovoznění nového oddělení mechanického obrábění včetně modelárny.

2009

Spuštění nové komory na výrobu jader metodou cold-box Vstřelovací komora je určena pro práci s vertikálními i horizontálními jaderníky.

2010

Zakoupení tryskacího stroje Stroj má kapacitu 1600 kg a je vybaven systémem automatického vkládání a vykládání odlitků.

2011

Zahájení výstavby nové elektrické tavírny s kapacitou 5 tun/hod.

2012

Zakoupení 2 automatů na přesné broušení odlitků značky Koyama a pětiosého frézovacího centra

2013

Spuštění nové elektrické tavírny Zahájení výroby odlitků z tvárné litiny.

2014

Spuštění 2. komory na výrobu jader metodou cold-box Komora je vybavena vstřelovacím strojem značky Laempe typ LL20.

2015

Ukončení výstavby nové sociální a kancelářské budovy Další rozvoj  sekce obrábění odlitků – zakoupení čtyř nových CNC obráběcích strojů

2016

Rozšíření infrastruktury, výstavba nových výrobních hal, nákup moderní stanice na zpracování hmot

2017

V prvním čtvrtletí roku 2017 se plánuje spuštění nové výrobní linky Disamatic D3 Z555 a nové tavírny se dvěma indukčními peci 2x6 tun.

Získaná ocenění

Největším oceněním je pro nás důvěra a spokojenost našich zákazníků. Posloucháme jejich názory a připomínky a snažíme se vytvářet naši nabídku produktů tak, aby nejlépe odpovídala jejich očekáváním. Naše snahy jsou systematicky a pozitivně oceňovány různými institucemi:

Gazele Biznesu
Diamenty
Laury
Více informací

Schválení a certifikáty

Slévárna Simiński–Ordon implementovala systém řízení kvality podle normy PN-EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004.

Více informací
ISO

Inovácie   Rozvoj

Innovation

Instalace automatu na přesné broušení

Nákup 2 automatů na přesné broušení značky Koyama a pětiosého frézovacího centra.

Innovation

Spuštění nové elektrické tavírny

Spuštění nové elektrické tavírny a zahájení výroby odlitků z tvárné litiny.

Innovation

Rozcoj jádrovny a spuštění Laempe LL20

Spuštění 2. komory na výrobu jader metodou cold-box se vstřelovacím strojem Laempe typ LL20.

Innovation

Rozšíření sekce obrábění odlitků

Rozšíření sekce obrábění odlitků zakoupením 4 nových CNC obráběcích strojů.

Směry   Dosah

Zhruba 60% našich odlitků se dostává na trhy těchto zemí:
 • Německo
 • Francie
 • Velká Británie
 • Rakousko
 • Švýcarsko
 • Švédsko
 • Česká republika
 • Slovensko
 • Itálie
 • Belgie
 • Nizozemsko
 • Srbsko
 • Rusko
 • Ukrajina
 • Dánsko
 • Maďarsko
Globus

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Jałowcowa 12, 42-262 Poczesna, Zawodzie, Polsko (Europe)

+48 34 327 48 95 | +48 509 65 10 72