Om oss

Vår mission

Vår mission är att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet. Detta vill vi uppnå genom vår mångåriga erfarenhet, innovativa teknologier och punktliga leveranser. 

Läs mer
Vår vision

… bäst inom gjutningsbranschen.

Syftet med Gjuteriet SO är att med hjälp av dess breda utbud av teknologier och tjänster bli ett ledande företag inom gjutning av grå- och segjärn.

Läs mer

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp.z o.o. Sp.k. är ett företag som sätter högst värde på utmärkt kvalitet och professionell kundservice. Det är tack vare dessa värderingar och våra anställdas hårda arbete som vi sedan många år tillbaka är ett av Polens bästa företag inom gjutningsbranschen. Vi är verksamma inom serietillverkning av gjutgods av grå- och segjärn. Den moderna utrustningen bl.a. i form av automatiska formlinjer från DISAMATIC och vår kvalificerade personal ligger till grund för den höga kvaliteten.

Läs mer

2007

Sedan september 2007 är gjuteriet utrustat med en ny automatisk formlinje DISAMATIC 130A och en avdamningsanläggning.

2008

En ny avdelning för mekanisk bearbetning och en modellavdelning tas i drift.

2009

Ny tillverkningscell för kärntillverkning med systemet cold-box. Kärnskjutmaskinen kan användas ihop med vertikala och horisontella kärnlådor.

2010

Inköp av blästermaskin Maskinen har en kapacitet på 1600 kg och har en automatisk på- och avlastningsfunktion för gjutgods.

2011

Byggstart av en ny eldriven smältanläggning med en prestanda på 5 ton/h.

2012

Inköp av 2 automatmaskiner från Koyama för detaljslipning av gjutgods och en fräsmaskin med 5 axlar.

2013

Ny eldriven smältanläggning tas i drift Gjutning med användning av segjärn påbörjas.

2014

En ytterligare tillverkningscell för kärntillverkning med systemet cold-box tas i drift. Tillverkningscellen är utrustad med en kärnskjutmaskin typ LL20 av märket Laempe.

2015

Ny kontorsbyggnad byggs färdigt. Fortsatt utveckling av avdelningen för bearbetning av gjutgods - inköp av 4 nya CNC-bearbetningsmaskiner.

2016

Utveckling av infrastrukturen, nya produktionshallar, inköp av en modern maskin för bearbetning av formmassa.

2017

Under det första kvartalet 2017 kommer en ny produktionslinje Disamatic D3 Z555 och en ny smältanläggning med två induktionsugnar 2x6 ton att tas i drift.

Priser och utmärkelser

Den bästa belöningen är att se våra Kunder nöjda och få deras förtroende. Vi är lyhörda för deras synpunkter och gör vårt bästa för att anpassa vårt erbjudande efter deras förväntningar. Vårt arbete har ett flertal gånger bedömts positivt av olika institutioner:

Gazele Biznesu
Diamenty
Laury
Läs mer

Intyg och certifikat

Gjuteriet Simiński-Ordon har infört ett kvalitetssystem enl. normen PN-EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004.

Läs mer
ISO

Innovationen   Entwicklung

Innovation

Montage av automatmaskin för detaljslipning

Inköp av 2 automatmaskiner från Koyama för detaljslipning av gjutgods och fräsmaskin med 5 axlar.

Innovation

Ny eldriven smältanläggning tas i drift

Ny eldriven smältanläggning tas i drift och tillverkning av gjutgods av segjärn kommer igång.

Innovation

Utveckling av avdelnigen för kärntillverkning och driftsättning av Laempe LL20

En ytterligare tillverkningscell för kärntillverkning med systemet cold-box utrustat med Laempe typ LL20 tas i drift.

Innovation

Utbyggnad av avdelningen för gjutgodsbearbetning

Avdelningen för gjutgodsbearbetning förses med 4 nya CNC-bearbetningsmaskiner.

Våra samarbetsländer Internationell marknad

Cirka 60% av våra gjutgods säljs i följande länder:
 • Tyskland
 • Frankrike
 • Storbritannien
 • Österrike
 • Schweiz
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Slovakien
 • Italien
 • Belgien
 • Holland
 • Serbien
 • Ryssland
 • Ukraina
 • Danmark
 • Ungern
Globus

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Jałowcowa 12, 42-262 Poczesna, Zawodzie, Polen (Europa)

+48 34 327 48 95 | +48 509 65 10 72