O Nas

Naše poslanie

Poslaním spoločnosti je dodávať čo najkvalitnejšie produkty a služby, založené na dlhoročných skúsenostiach, inovatívnych technológiách a dochvíľnosti.

Čítajte ďalej
Naša vízia

… byť najlepší v zlievarenstve.

Cieľom Odlewni SO je stať sa lídrom v oblasti výroby odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny vďaka komplexnej ponuke existujúcich technológií a služieb.

Čítajte ďalej

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp.z o.o. Sp.k. je spoločnosť, ktorá stavia na prvé miesto najvyššiu kvalitu a profesionálny zákaznícky servis. Vďaka týmto usmerneniam a ťažkej práci celého tímu máme už mnoho rokov vedúce postavenie na poľskom trhu zlievarenských výrobkov. Predmetom nášho podnikania je sériová výroba odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny. Najvyššiu kvalitu zabezpečuje moderné vybavenie, o. i. automatické formovacie linky DISAMATIC i kvalifikovaní pracovníci.

Čítajte ďalej

2007

Od septembra 2007 funguje v zlievarni nová automatická formovacia linka DISAMATIC 130A a odprašovacia stanica.

2008

Uvedenie do prevádzky novej mechanickej obrobne spolu s modelárňou.

2009

Uvedenie do prevádzky novej výrobnej bunky na výrobu jadier metódou cold-box. Vstreľovací stroj je prispôsobený na prácu so zvislými a vertikálnymi jadrovníkmi.

2010

Nákup zariadenia na otryskávanie oceľovým granulátom. Stroj má kapacitu 1600 kg a je vybavený automatickou nakládkou a vykládkou odliatkov.

2011

Začatie výstavby novej elektrickej taviarne s kapacitou 5 ton/h.

2012

Nákup 2 brúsnych automatov na presné brúsenie odliatkov od spoločnosti Koyama a 5-osového frézovacieho centra.

2013

Uvedenie do prevádzky novej elektrickej taviarne. Spustenie výroby odliatkov z tvárnej liatiny.

2014

Uvedenie do prevádzky 2. výrobnej bunky na výrobu jadier metódou cold-box. Bunka je vybavená vstreľovacím strojom typu LL20 od spoločnosti Laempe.

2015

Ukončenie výstavby novej administratívno-sociálnej budovy. Ďalšie rozšírenie obrobne odliatkov – nákup  4 nových CNC obrábacích strojov.

2016

Rozvoj infraštruktúry, vznik nových výrobných hál, nákup modernej stanice na regeneráciu formovacích materiálov.

2017

V prvom štvrťroku 2017 je naplánované uvedenie do prevádzky novej výrobnej linky Disamatic D3 Z555 a novej taviarne s dvomi indukčnými pecami 2x6 ton.

Ocenenia a vyznamenania

Dôvera a spokojnosť našich zákazníkov je pre nás najväčším vyznamenaním. Načúvame ich názorom a pripomienkam a snažíme sa tak formovať ponuku našich produktov, aby čo najlepšie zodpovedala ich očakávaniam. Naše úsilie systematicky získava kladné hodnotenie od rôznych inštitúcií:

Gazele Biznesu
Diamenty
Laury
Čítajte ďalej

Osvedčenia a certifikáty

Odlewnia Simiński-Ordon má zavedený systém kvality podľa normy PN-EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004.

Čítajte ďalej
ISO

Innovationer   Utveckling

Innovation

Inštalovanie brúsneho automatu na presné brúsenie

Nákup 2 brúsnych automatov na presné brúsenie odliatkov od spoločnosti Koyama a 5-osového frézovacieho centra.

Innovation

Uvedenie do prevádzky novej elektrickej taviarne

Uvedenie do prevádzky novej elektrickej taviarne a spustenie výroby odliatkov z tvárnej liatiny.

Innovation

Rozvoj jadrovne a uvedenie do prevádzky Laempe LL20

Uvedenie do prevádzky 2. výrobnej bunky na výrobu jadier metódou cold-box na základe Laempe, typ LL20.

Innovation

Rozšírenie obrobne odliatkov

Rozšírenie obrobne odliatkov prostredníctvom nákupu 4 nových CNC obrábacích strojov.

Smery   Pôsobnosť

Približne 60% našich odliatkov z liatiny sa dostáva na trh v týchto krajinách:
 • Nemecko
 • Francúzsko
 • Veľká Británia
 • Rakúsko
 • Švajčiarsko
 • Švédsko
 • Čechy
 • Slovensko
 • Taliansko
 • Belgicko
 • Holandsko
 • Srbsko
 • Rusko
 • Ukrajina
 • Dánsko
 • Maďarsko
Globus

Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Jałowcowa 12, 42-262 Poczesna, Zawodzie, Poland (Europe)

+48 34 327 48 95 | +48 509 65 10 72