Uvedenie do prevádzky novej elektrickej taviarne

Uvedenie do prevádzky novej elektrickej taviarne a spustenie výroby odliatkov z tvárnej liatiny.

Tavenie obchod je miesto, kde je vytvorený materiál sa používa na vytvorenie odliatku, šedej a tvárnej liatiny. To sa robí v procese pretvárania a tepelných špecifických komponentov, ktorý, keď roztavené umožní získať bohato komponentov liace hmoty. Všetky použité komponenty majú certifikáty kvality. Zloženie hmoty je starostlivo riadený tak, aby splnili svoje pevnostné vlastnosti.

Tavenie obchod v zlievárne Simiński – Ordon pracuje v duplexnom systéme. Kov taví v kelímku strednofrekvenčných elektrických peciach s kapacitou 2 x 4 tony. Roztavený kov je udržiavaný v indukčnej peci kanáli s výkonom 200 kW a kapacitou 4 tony. Táto pec aj plne automatické čipovej hnoja.

Pri nalievaní formy priamo na prúde kovu, to je vháňaný modifikátor. Na monitorovanie procesu optickým pyrometrom, teplota je meraná zaplavenie v akejkoľvek podobe. Údaje sú archivované v pravidelných intervaloch.