Ocenenia a vyznamenania

Dôvera a spokojnosť našich zákazníkov je pre nás najväčším vyznamenaním. Načúvame ich názorom a pripomienkam a snažíme sa tak formovať ponuku našich produktov, aby čo najlepšie zodpovedala ich očakávaniam. Naše úsilie systematicky získava kladné hodnotenie od rôznych inštitúcií:

 

Image result for laury umiejętności i kompetencji

V roku 2002 bola spoločnosť Odlewnia Żeliwa Simiński – Ordon nominovaná na Zlatý vavrín zručnosti a kompetencií (Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji) v kategórii Ekonomický líder. Okrem toho sme dostali ocenenie od Komerčnej banky (Bank Handlowy) za nákup nových technológií.

V rokoch 2007, 2011, 2013 a 2016 sme sa ocitli v rebríčku Gazely Biznisu. Tento rebríček propaguje spoločnosti, ktorých činnosť sa vyznačuje veľkou mierou transparentnosti. Preto miesto na tomto zozname je rovnoznačné s hodnotením spoločnosti ako dôveryhodnej a spoľahlivej.

Pre povesť rebríčka nie je bezvýznamná ani skutočnosť, že účasť v ňom je úplne bezplatná a hodnotenie – nestranné. Zohľadňujú sa iba finančné výsledky za posledné tri roky, ktoré odrážajú dynamiku rozvoja podniku.

V roku 2007 obsadila Odlewnia Żeliwa Simiński Ordon 1. miesto spomedzi štyroch spoločností pôsobiacich v zlievarenstve, dosahujúc dynamiku rastu na úrovni 166%.

V roku 2011 sme opäť získali ocenenie Gazela Biznisu, tentokrát ako jediná spoločnosť v zlievarenstve.

gazela 2007
gazela 2011
gazela 2013Image result for gazele biznesu 2016
forber 2009

V rokoch 2009, 2016 a 2017 dostala Odlewnia Żeliwa Simiński – Ordon prestížne ocenenie Diamanty Forbes.

Rebríček zahŕňa spoločnosti, ktoré počas posledných troch rokov dynamicky zvýšili svoju hodnotu. Do úvahy sa berú podniky, ktoré včas odovzdali v Národnom súdnom registri (KRS) účtovnú závierku za účtovné obdobie alebo ju zverejnili v Poľskom vestníku (Monitor Polski) B. Nezohľadňujú sa firmy, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.

forbes 2016Image result for diamenty forbesa 2017

V rokoch 2008 a 2014 sme získali ocenenie v súťaži Jurajski Produkt Roka, ktoré udeľuje Regionálna priemyselná a obchodná komora (Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa) v Čenstochovej. V roku 2008 sa ocenenie týkalo  nami vyrobeného liatinového kotlíka (na prípravu obdoby živánskej). V roku 2014 bolo ocenenie udelené za liatinový poklop.

JURAJSKI
PRODUKT
ROKU
2008
2014

jurajski produkt

Odporúčame prečítať si článok o spoločnosti Odlewni Simiński – Ordon Sp. z o.o. S.k. na stránke Diamanty Forbes:

https://diamenty.forbes.pl/odlewnia-zeliwa-siminski-ordon-sp-j-,artykuly,201812,1,1.html