Dotácie EÚ

Európsky fond regionálneho rozvoja

6d996a9be5

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

c1abb2d129

Podrobné informácie o Programe nájdete na stránke:
www.parp.gov.pl/

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

93c75aefe6

Podrobné informácie o Programe nájdete na stránke:
www.pois.gov.pl/

 

Únia pre podnikavých (Unia dla Przedsiębiorczych)

unia_dla_przedsiebiorczych_na_strone

Podrobné informácie o Programe Konkurencieschopnosť nájdete na stránke:
www.konkurencyjnosc.gov.pl