Veľtrhy

Snažíme sa byť otvorení novým riešeniam a možnostiam, preto sa zúčastňujeme veľtrhov organizovaných doma i v zahraničí. Toto cestovanie je pre nás obzvlášť dôležité, pretože nám umožňuje hlbšiu analýzu trhu a výmenu skúseností medzi podnikmi.

Vďaka tomu sme schopní sledovať trendy a hladko prijímať rozhodnutia o určovaní smerov rozvoja. V dôsledku toho už mnoho rokov patríme k popredným spoločnostiam pôsobiacim v zlievarenstve.

Veľtrhy predstavujú tiež príležitosť nadviazať nové obchodné vzťahy a priamy kontakt so zákazníkom. Je to dôležité, pretože každá interakcia so zákazníkom predstavuje pre nás príležitosť lepšie spresniť jeho potreby a vypočuť si jeho názor na naše služby. Tieto poznatky nám umožňujú systematicky prispôsobovať ponuku očakávaniam zmluvných partnerov a podmienkam meniaceho sa trhu.

 

K veľtrhom, na ktorých nás môžete stretnúť, patria okrem iného:

  • Veľtrh Hannover Messe, Nemecko
  • Zlievarenský veľtrh (Targi Odlewnictwa) w Kielcach, Poľsko
  • Zlievarenský veľtrh FOND-EX v Brne, Čechy
  • Veľtrh v Elmia, Švédsko
  • Veľtrh v Poznani

Kontaktujte nás a podeľte sa s nami o svoje postrehy.