Montage av automatmaskin för detaljslipning

Inköp av 2 automatmaskiner från Koyama för detaljslipning av gjutgods och fräsmaskin med 5 axlar.

Som en följd av utökade vi omfattningen av dess bearbetningskapacitet, tillåter oss att bättre anpassa vårt erbjudande efter dina behov.