Inne

Odlewy inne:

  • obciążniki do sztang i hantli o wadze od 0,5 do 25 kg
  • hantle (kości) o wadze od 1 do 5 kg
  • płytki do atlasów
  • garnki / kociołki żeliwne
  • i inne

Odlewy produkowane są z żeliwa szarego w gatunku:

  • EN-GJL-150 ( GG-15, Żl-150 )
  • EN-GJL-200 ( GG-20, Żl-200 )
  • EN-GJL-250 ( GG-25, Żl-250 )
  • EN-GJL-300 ( GG-30, Żl-300 )

 

Wskazany zakres produktów nie wyczerpuje możliwości technologicznych Odlewni Żeliwa Simiński-Ordon. Zachęcamy do nadsyłania zapytań ofertowych z załączonym opisem i rysunkiem technicznym. Każde zapytanie zostanie zweryfikowane pod kątem możliwości technologicznych i uzyska informację zwrotną w najkrótszym możliwym czasie. Prosimy o kierowanie maili na adres: zapytania@odlewy.com