Intyg och certifikat

Gjuteriet Simiński-Ordon har infört ett kvalitetssystem enl. normen PN-EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004.