Atesty i certyfikaty

Odlewnia Simiński-Ordon posiada wdrożony system jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2015.