Osvedčenia a certifikáty

Odlewnia Simiński-Ordon má zavedený systém kvality podľa normy PN-EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004.