Nagrody i wyróżnienia

Największym wyróżnieniem jest dla nas zaufanie i zadowolenie naszych Klientów. Wsłuchując się w ich opinie i uwagi, staramy się tak kształtować naszą ofertę produktową, by najlepiej odpowiadała ich oczekiwaniom. Nasze starania zostają systematycznie pozytywnie oceniane przez różne instytucje:

 

laur umiejętności i konsumenta

W 2002 roku Odlewnia Żeliwa Simiński – Ordon została nominowana do Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii Liderów Gospodarczych. Dodatkowo otrzymaliśmy wyróżniona od Banku Handlowego za zakup nowych technologii.

W 2007, 2011 i 2013 roku znaleźliśmy się na liście Gazele Biznesu. Ranking ten promuje firmy, których działania charakteryzują się dużą przejrzystością. Dlatego znalezienie się na ten liście jest równoznaczne z oceną firmy jako wiarygodnej i solidnej.

Nie bez znaczenia dla renomy rankingu jest fakt, że udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a ocena bezstronna. Pod uwagę są brane wyłącznie wyniki finansowe z trzech ostatnich lat wskazujące na dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa.

W 2007 spośród czterech firm z branży odlewnictwa żelaza Odlewnia Żeliwa Simiński Ordon zajęła 1 miejsce, uzyskując dynamikę wzrostu na poziomie 166%.

W 2011 roku ponownie zostaliśmy wyróżnieni Gazelą Biznesu, tym razem jako jedyna firma z branży odlewnictwo żelaza

gazela 2007
gazela 2011
gazela 2013
forber 2009

W 2009 i 2016 roku Odlewnia Żeliwa Simiński – Ordon została laureatem Diamentów Forbesa .

Ranking obejmuje firmy, które w ciągu trzech ostatnich lat dynamicznie zwiększyły swoją wartość. Pod uwagę brane są przedsiębiorstwa, które w terminie złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub opublikowały je w Monitorze Polskim B. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji

forbes 2016

W 2008 i 2014 roku zostaliśmy nagrodzeni przez Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w Częstochowie w konkursie “Jurajski Produkt Roku”. W 2008 roku wyróżnienie dotyczyło wykonanego przez nas garnka żeliwnego (na pieczonki). W 2014 roku nagroda została przyznana za właz żeliwny.

JURAJSKI
PRODUKT
ROKU
2008
2014

jurajski produkt

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym Odlewni Simiński – Ordon Sp. z o.o. S.k. na stronie Diamentów Forbesa:

http://diamenty.forbes.pl/odlewnia-zeliwa-siminski-ordon-sp-j-,artykuly,201812,1,1.html